Plac RajskiPlac Rajski

Plac Rajski - otrzymał na szkicu numer zero. Tu kończą się Dróżki Matki Bożej i pielgrzymi udają się do Bazyliki. Tutaj także rozpoczynają się Dróżki Pana Jezusa.

Bazylika. Fundatorami sanktuarium kalwaryjskiego byli Zebrzydowscy, przede wszystkim Mikołaj, wojewoda krakowski, jego syn Jan oraz wnuk Michał. Po nich opiekę nad sanktuarium sprawowała rodzina Czartoryskich. Stróżami tych miejsc świętych są od początku oo. bernardyni. Kościół i klasztor usytuowany został na północno-wschodnim zboczu góry Żar, zwanej również Żarkiem. Budowle te powstały w latach 1602-1609, a ich twórcami: byli Jan Maria Bernardoni, włoski jezuita-architekt [jeden z budowniczych monumentalnego kościoła Św. Piotra i Pawła w Krakowie], i Paweł Baudarth, architekt i złotnik flamandzki z Antwerpii. Ten ostatni projektował większość kalwaryjskich kaplic. Kościół główny, pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zbudowany jest w stylu barokowym. Wraz z klasztorem i zespołem innych budynków tworzy interesującą pod względem architektonicznym całość. Rozległy plac przed Bazyliką nazywany Rajskim przypomina, że jest to słynne miejsce odpustowe. Obok bramy głównej, wiodącej do wnętrza Bazyliki, została wmurowana marmurowa tablica, na której widnieje napis:

"Bazylika Matki Boskiej Anielskiej OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu 7 czerwca 1979 r. w czasie swej pielgrzymki do Kalwarii

Ojciec św. Jan Paweł II osobiście ogłosił tutejszy kościół bazyliką".


DRÓŻKI KALWARYJSKIE

Specyfiką kalwaryjską jest praktykowanie nabożeństwa „Dróżek Pana Jezusa”, również „Dróżek Matki Bożej” i za zmarłych, przez ludzi świeckich, lub pod kierunkiem świeckiego przewodnika. Zwyczaj ten ukształtował się w połowie XVII wieku i jest świadectwem istnienia w Kalwarii Zebrzydowskiej apostolstwa świeckich na długo przed II Soborem Watykańskim.

„Tu wzajemnie się przenikają Maryja i Jej Syn, Jego dzieło i Jej uczestnictwo. Dlatego też dróżki są pomyślane bardzo znamiennie. Pierwsze to Dróżki Pana Jezusa — Jego rozszerzona Droga Krzyżowa. Równocześnie ta sama Droga Krzyżowa Pana Jezusa w innym wymiarze i kierunku stanowi Dróżki Matki Bożej, na których rozważamy Jej boleści, Jej pogrzeb... wreszcie Jej Wniebowzięcie".

Karol Wojtyła w Kalwarii Zebrzydowskiej — 29 kwietnia 1969 roku

„To, co tutaj stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta jest opowiedziana plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki".

Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej — 7 czerwca 1979 roku.

Dróżki kalwaryjskie

Dróżki Pana Jezusa

28 stacji w 24 obiektach

Dróżki Matki Bożej (3 części: Boleści, Zaśnięcia, Wniebowzięcia)

24 stacje w 11 obiektach

i 10 obiektów wspólnych z dróżkami Pana Jezusa

Dróżki za zmarłych

odprawiane są na trasie

i przy stacjach dróżek Matki Bożej

Rzymska Droga Krzyżowa

rozpoczyna się przy kaplicy „U Piłata”

Galeria zdjęć

Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski Plac Rajski
 
Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Szlachetna Paczka Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Wirtualna kalwaria Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Wniebowziecie NMP 2015 Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: WielkiTydzien2015 Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: jubileuszMILOSIERDZIA Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Multimedia Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: DPMBernardyni Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Calvarianum Wydawnictwo Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Lista Organizacji Świadczących Pomoc
PIELGRZYM KALWARYJSKI
 
ISSN 1506-204X Numer 53/2015 Stron: 68 / cena 5zł
Pielgrzym nr 53/2015
Temat numeru: Przewodnicy kalwaryjscy
Jan Paweł II - kalwaryjski przewodnik
Przewodnicy na łożu śmierci
Przewodnicy w oczach duchowego opiekuna
Przewodnicy w habitach
 
 
  Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
email: info@kalwaria.eu
 

Sanktuarium  |  Historia  |  Akt fundacyjny Sanktuarium  |  Dzieje rodu Zebrzydowskich  |  Fundatorzy sanktuarium  |  Kalendarium ważniejszych wydarzeń  |  Historia kultu cudownego obrazu Matki Bożej  |  Powstanie i rozwój Misteriów Kalwaryjskich  |  Przewodnik  |  Charakterystyka Sanktuarium  |  Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej  |  Dróżki kalwaryjskie - mapa  |  Dróżki kalwaryjskie - opis  |  Kalwaryjskie pieśni o Męce Pańskiej  |  Organy na terenie Sanktuarium  |  Kalwaria w UNESCO  |  Certyfikat UNESCO dla sanktuarium  |  Kalwaria światowym dziedzictwem kultury  |  Wydarzenia  |  Zapowiedzi wydarzeń  |  Kroniki klasztoru  |  Kalwaria papieska  |  Jan Paweł II w Kalwarii  |  Kazania ks. abpa Karola Wojtyły w Kalwarii  |  KOBIETA SŁUŻEBNICĄ EUCHARYSTII - KOMUNII - WSPÓLNOTY  |  CHRYSTUS - ŚWIADEK BOGA OJCA - MY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA  |  ŚWIECIĆ JAK MARYJA ŚWIATŁEM CHRYSTUSA  |  KRZYŻ NA KALWARII  |  MY CHCEMY BOGA  |  „TY JESTEŚ OPOKA”  |  POJEDNANIE Z BOGIEM  |  RODZINA PRZEKAZUJĄCA WIARĘ - CZ. I  |  I pielgrzymka - 7 VI 1979  |  Przemówienie Papieża do pielgrzymów 7 VI 1979  |  Wspomnienia z I Pielgrzymki 7 VI 1979  |  II pielgrzymka - 19 VIII 2002  |  Homilia z okazji 400-lecia sanktuarium  |  Przemówienie powitalne Ojca Prowincjała  |  Wspomnienie abpa Stanisława Nowaka  |  Matka Miłosierdzia...  |  Kard. Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II w Kalwarii  |  Sanktuarium Kalwaryjskie a Sobór - kard. K. Wojtyła  |  Kard. K. Wojtyła o Sanktuarium  |  Jan Paweł II o Sanktuarium  |  Jan Paweł II o Matce Bożej Kalwaryjskiej  |  Benedykt XVI w Kalwarii  |  BENEDYKT XVI W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM  |  Przebieg wizyty  |  Przemówienie Benedykta XVI  |  Saluto del Santo Padre  |  Greeting of the Holy Father  |  Powitanie Kard. Dziwisza  |  Z KALWARYJSKIEJ AMBONY  |  HOMILIE WYBRANE - AD 2012  |  XX PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - 09.09.2012  |  XL PIELGRZYMKA SŁUŻBY LITURGICZNEJ I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ - 01.09.2012  |  HOMILIA Z UROCZYSTYCH NIESZPORÓW MARYJNYCH - 17.08.2012  |  KAZANIE "U PIŁATA" - WIELKI PIĄTEK - 06.04.2012  |  HOMILIE WYBRANE - AD 2013  |  KAZANIE NA OTWARCIE ODPUSTU WIELKIEGO TYGODNIA - NIEDZIELA PAMOWA - 24.03.2013  |  HOMILIA Z UROCZYSTYCH NIESZPORÓW MARYJNYCH - 16.08.2013  |  XXI PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - 08.09.2013  |  Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone, Klasztor oo. Bernardynów 2003-2012, projekt i wykonanie: VArts.pl