Strona główna sanktuarium > MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM

MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM


 

MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE 


Ojcowie Bernardyni w codziennej Mszy Świętej Wieczystej odprawianej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej przed łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej polecają Bogu wszystkie intencje wpisane do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.
Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie sanktuarium i klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ofiara na Msze Święte Wieczyste jest dowolna. Chcąc zamówić Mszę Świętą Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko (może być tylko samo imię) każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy + krzyżykiem, albo śp. Każdorazowo wysyłamy potwierdzenie o przyjęciu Mszy św.

 

******************************************************************


MSZE ŚW. INDYWIDUALNE


Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Odprawiane są w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte. Jeśli ktoś zechce być obecny na zamówionej Mszy św. - to istnieje możliwość ustalenia dokładnego terminu jej sprawowania.

 

******************************************************************


MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE


Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża św. Grzegorza Wielkiego. Istnieją szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych.
Obecnie w sanktuarium kalwaryjskim Mszy św. gregoriańskich nie sprawujemy (nadesłane intencje przekazujemy do naszych klasztorów bernardyńskich).

 

 ******************************************************************

 

MSZE ŚW. ZBIOROWE


Piątkowe
W ostatni piątek każdego miesiąca odprawiana jest Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące i za osoby zmarłe polecone naszej modlitwie.


Listopadowe
W listopadzie odprawia się 30 Mszy św. za poleconych zmarłych, oraz codzienne modlitwy za zmarłych tzw. "wypominki".

 

 ******************************************************************


MSZE ŚW. PIELGRZYMKOWE


Informujemy o możliwości odprawienia Mszy św. dla grup pielgrzymkowych przez naszego kapłana - po uprzednim dokonaniu rezerwacji.
Kapłani przybywający do sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi mogą celebrować Mszę św. o pełnych godzinach przez cały dzień od godz. 6.00 do 19.00 (latem) lub do 17.00 (zimą).

 

 ******************************************************************


INFORMUJEMY:


• Każdego dnia o godz. 9.00 sprawowaliśmy Mszę św. w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II. Obecnie jest to Msza św. w intencjach Papieża Franciszka.
• Od 15 VIII 1887 r., (czyli od dnia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej) w każdą niedzielę przez cały rok sprawujemy uroczystą Mszę św. o godz. 11.00 za naszych zmarłych oraz żyjących Dobrodziejów. Tą intencją obejmujemy wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób - czy to przez swoją modlitwę, czy też ofiarę wspomagali lub wspomagają sanktuarium kalwaryjskie.
• W sanktuarium kalwaryjskim sprawujemy także Msze św. kwartalne za zmarłych Fundatorów Sanktuarium z Rodu Zebrzydowskich, księżnę Magdalenę Czartoryską oraz za księcia Józefa Czatoryskiego, jako szczególnego dobrodzieja klasztoru.
• Ponadto raz na kwartał sprawujemy uroczystą Mszę św. koncelebrowaną za naszych zmarłych Współbraci, Siostry zakonne, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 

 ******************************************************************


JAK ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?


Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Potrzeba zamawiania Mszy świętych to wyraz szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy dążenia do skrócenia mąk czyśćcowych naszym zmarłym. Możemy zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby. Są one zawsze najlepszym prezentem i darem serca, jaki możemy ofiarować drugiej osobie.
Bywa czasem, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu.

 

Przykładowo podajemy wzory takich intencji:


• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
• W intencji Bogu wiadomej
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla ...
• O dobry wybór drogi życiowej,
• Za zmarłego śp. ...
• Za zmarłych z rodziny ...
• Za dusze w czyśćcu cierpiące


To tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.

  

Za każdym razem należy podać na odwrocie przekazu pocztowego, albo napisać w liście, na jaki cel wysyłana jest ofiara. Prosimy o czytelne podawanie swego adresu oraz ofiarowanej intencji. Po otrzymaniu dowodu wpłaty i informacji, na jaki cel przeznaczona jest ofiara, odpowiadamy każdemu listownie, wysyłając pamiątkowy obrazek i inne informacje dotyczące korespondencji.

 

 ******************************************************************


W SPRAWIE ZAMAWIANIA I REZERWACJI MSZY ŚW. NALEŻY PISAĆ NA ADRES:


Klasztor OO. Bernardynów - Zakrystia
ul. Bernardyńska 46
34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska


Ofiary na Msze św. i na inne cele można przesyłać na konto:

Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Bank Pekao SA, O/ Kalwaria Zebrzydowska, Rynek 2

02 1240 4214 1111 0000 4662 5379

z dopiskiem: ofiara na Mszę św.
 

Szczegółowych informacji udzielamy także pod adresem
e-mail:
info@kalwaria.eu

lub telefonicznie:

(033) 8766 304 - prosić Brata Zakrystiana!


 

 
Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Wirtualna kalwaria Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Wniebowziecie NMP 2015 Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: WielkiTydzien2016 Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: jubileuszMILOSIERDZIA Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Multimedia Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: DPMBernardyni Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Calvarianum Wydawnictwo Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium: Lista Organizacji Świadczących Pomoc
PIELGRZYM KALWARYJSKI
 
Pielgrzym nr 54/2016
Temat numeru: ROK MIŁOSIERDZIA
Otwarcie Bramy Miłosierdzia w Sanktuarium kalwaryjskim;
Zawierzyć Matce Miłosierdzia
Misjonarze Miłosierdzia - świadkowie bliskości Boga
Kalwaria Zebrzydowska modli się w intencji ŚDM
 
 
  Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (033)876-63-04; 876-54-99; 876-53-01
email: info@kalwaria.eu
 

Sanktuarium  |  Historia  |  Akt fundacyjny Sanktuarium  |  Dzieje rodu Zebrzydowskich  |  Fundatorzy sanktuarium  |  Kalendarium ważniejszych wydarzeń  |  Historia kultu cudownego obrazu Matki Bożej  |  Powstanie i rozwój Misteriów Kalwaryjskich  |  Przewodnik  |  Charakterystyka Sanktuarium  |  Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej  |  Dróżki kalwaryjskie - mapa  |  Dróżki kalwaryjskie - opis  |  Kalwaryjskie pieśni o Męce Pańskiej  |  Organy na terenie Sanktuarium  |  Kalwaria w UNESCO  |  Certyfikat UNESCO dla sanktuarium  |  Kalwaria światowym dziedzictwem kultury  |  Wydarzenia  |  Zapowiedzi wydarzeń  |  Kroniki klasztoru  |  Kalwaria papieska  |  Jan Paweł II w Kalwarii  |  Kazania ks. abpa Karola Wojtyły w Kalwarii  |  KOBIETA SŁUŻEBNICĄ EUCHARYSTII - KOMUNII - WSPÓLNOTY  |  CHRYSTUS - ŚWIADEK BOGA OJCA - MY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA  |  ŚWIECIĆ JAK MARYJA ŚWIATŁEM CHRYSTUSA  |  KRZYŻ NA KALWARII  |  MY CHCEMY BOGA  |  „TY JESTEŚ OPOKA”  |  POJEDNANIE Z BOGIEM  |  RODZINA PRZEKAZUJĄCA WIARĘ - CZ. I  |  I pielgrzymka - 7 VI 1979  |  Przemówienie Papieża do pielgrzymów 7 VI 1979  |  Wspomnienia z I Pielgrzymki 7 VI 1979  |  II pielgrzymka - 19 VIII 2002  |  Homilia z okazji 400-lecia sanktuarium  |  Przemówienie powitalne Ojca Prowincjała  |  Wspomnienie abpa Stanisława Nowaka  |  Matka Miłosierdzia...  |  Kard. Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II w Kalwarii  |  Sanktuarium Kalwaryjskie a Sobór - kard. K. Wojtyła  |  Kard. K. Wojtyła o Sanktuarium  |  Jan Paweł II o Sanktuarium  |  Jan Paweł II o Matce Bożej Kalwaryjskiej  |  Benedykt XVI w Kalwarii  |  BENEDYKT XVI W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM  |  Przebieg wizyty  |  Przemówienie Benedykta XVI  |  Saluto del Santo Padre  |  Greeting of the Holy Father  |  Powitanie Kard. Dziwisza  |  Z KALWARYJSKIEJ AMBONY  |  HOMILIE WYBRANE - AD 2012  |  XX PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - 09.09.2012  |  XL PIELGRZYMKA SŁUŻBY LITURGICZNEJ I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ - 01.09.2012  |  HOMILIA Z UROCZYSTYCH NIESZPORÓW MARYJNYCH - 17.08.2012  |  KAZANIE "U PIŁATA" - WIELKI PIĄTEK - 06.04.2012  |  HOMILIE WYBRANE - AD 2013  |  KAZANIE NA OTWARCIE ODPUSTU WIELKIEGO TYGODNIA - NIEDZIELA PAMOWA - 24.03.2013  |  HOMILIA Z UROCZYSTYCH NIESZPORÓW MARYJNYCH - 16.08.2013  |  XXI PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - 08.09.2013  |  HOMILIE WYBRANE - AD 2016  |  KAZANIE "U PIŁATA" - WIELKI PIĄTEK - 25.03.2016  |  Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone, Klasztor oo. Bernardynów 2003-2012, projekt i wykonanie: VArts.pl